Skip to content

Tag: river

નદી કે પછી હું ?

હજુય વેદના અનુભવાય છે, મેં પોતે જ તો ઠોકર મારી’ તી.એ પળો જે રમવાની,ભમવાની અને શેરીઓ ખૂંદવાની હતી. જાણે, તાજું અવતરેલું ઝરણું, પર્વતમાળાની ગોદમાં જન્મ્યું’…