Skip to content

ગુજરાતી ભૂલાતી જાય છે

થોડી વધારે રોકી રાખો, ગુજરાતી ભૂલાતી જાય છે.
ગજવામાં બદામ રાખો, ગુજરાતી ભૂલાતી જાય છે.

ચમકની લ્હાયમાં અંજાવવું સમજી શકાય છે પણ,
પોતીકું સોનું જરાક ઝાંખો, ગુજરાતી ભૂલાતી જાય છે.

વિશાળ આ સાગરનું પાણી તો સરકી જાશે,
હથેળીની રેતી રાખો, ગુજરાતી ભૂલાતી જાય છે.

હા મોત તો નિશ્ર્ચિત છે, બધાનું ય જીવન માં,
ગળું નવ રુંધી નાખો, ગુજરાતી ભૂલાતી જાય છે.

Published inGujaratiPoem

Be First to Comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *