સમજાવી નહિ શકું

સમજાવી નહિ શકું, કહી દો સમયની માંગ છે
ખાડો છે, એની ના નથી, આ મોટી છલાંગ છે
અંજામ બધાંય નરસા, નથી એ થોભવાનું કારણ
જિંદગીના પથમાં રસ્તા ઓછા, ઝાઝાં વળાંક છે
વાયરાની વાતોમાં વાદળી ધોળી ભોળવાઈ ગઈ
સ્વર્ગમાં પણ વરસતા વાદળ કાળાડિબાંગ છે
જીવનની ઘડિયાળ ઝડપથી ચાલી કંઇક એવી
માનવું જ પડે, સુખ બહુ અસરકારક ભાંગ છે
જિંદગીભર પોતાને અનોખો ગણતો રહ્યો હસિત
તસવીરકારની નજરમાં બધા આકાર સમાંગ છે

Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *